četrtek, 31. maj 2012

ZAPOSLENI NA BENCINSKIH ČRPALKAH SO ŽIVLJENSKO OGROŽENILjubljana, 31. 5. 2012Ob bok nedavnim kriminalnim dogodkom - ropom, ki so se zgodili na večih bencinskih servisih, po večini v lasti družbe OMV, po Sloveniji, Svobodni sindikat Slovenije poziva družbo OMV ter njihove najemnike bencinskih servisov - delodajalce, da v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) poskrbijo za ustrezno varnost zaposlenih. Tu mislimo predvsem na razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja.

Delavci na bencinskih servisih so mnogokrat žrtve nasilnih dejanj, saj delovni prostor ni posebej zavarovan v primeru nasilja tretjih oseb. Delodajalec je na delovnih okoljih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, dolžan poskrbeti za tako ureditev delovnega mesta in opremo, ki tveganje za nasilje zmanjšata in ki omogočata dostop pomoči na ogroženo delovno mesto.

Delodajalce pozivamo, da dosledno spoštujejo tudi določila zakona, ki se nanašajo na psihofizično zdravje zaposlenih, še posebej žrtev nasilnih dejanj. Vsak delodajalec je zavezan  sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev.

Odzivi naših članov namreč jasno nakazujejo na kršitve zakonodaje oz. njeno neizvajanje. Zaposleni so prepuščeni samim sebi in lahko le upajo, da bencinski servis na katerem delajo ne bo deležen ropa v času njihove prisotnosti. Za varnost je poskrbljeno zelo slabo. Poznamo bencinske servise, ki obratujejo preko cele noči, delo v nočni izmeni opravljajo nemočne ženske, so brez varnostnikov, varnostne kamere so razporejene slabo, povrhu vsega pa ob delovnem pultu nimajo niti monitorja, preko katerega bi lahko spremljali sumljiva dogajanje oziroma bili nanje opozorjeni. Poznamo primere, kjer med 20:00 in 22:00 uro na delovnem mestu ostane sama nemočna ženska, …

V zadnjem času je bilo v vse pogostejših ropih OMV-jevih servisov, več uslužbencev tudi fizično poškodovanih. Namesto sočutja in nudenja hitre strokovne pomoči, so bili večinoma deležni raznovrstnih pritiskov. Postavljala so se jim vprašanja o tem, ali se sploh čutijo primerne za tovrstno zaposlitev, ali ne bi bilo bolje, če bi dali odpoved in si poiskali drugo službo, … in ne nazadnje, je delodajalcem povsem normalno, da po preživetem oboroženem ropu in policijskem zasliševanju, namesto obiska urgentnega zdravnika, ostanejo sredi noči na delovnem mestu, vse do prihoda sodelavcev iz naslednje izmene.

Na žalost tudi uspešna slovenska podjetja dokazujejo, da jim človek ne pomeni praktično nič, predstavlja jim le strošek in oviro na njihovi poti do čim večjega dobička-bogastva.

Ni komentarjev:

Objavite komentar