petek, 11. februar 2011

Podpisi ZMD in ustavna presoja referenduma ZPIZ-2

1.


Danes smo skupaj z organizacijami študentov Državnemu zboru predali zbrane podpise za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so se takoj po predanih podpisih odzvali s tiskovno konferenco, kjer so poleg že zlajnanih zgodb o študentskih servisih izrekli tudi debelo laž in sicer, da so tuji strokovnjaki na mednarodni konferenci o malem delu, ki jo je lansko leto v Ljubljani organizirala ZSSS, ocenili naš zakon o malem delu kot pot v pravo smer. Ocene tujih strokovnjakov so bile prav nasprotne, zakon so ocenili kot veliko nevarnost za ukinjanje rednih delovnih mest in povečevanje revščine, kar bodo še najbolj občutile ženske. Vendar, ko zmanjka argumentov, se soočimo tudi z lažmi politikov in njihovih najbližjih sodelavcev. Zato bo referendumska kampanja o Zakonu o malem delu zahtevna, ostra in očitno tudi podla. Kot je znano, je v parlamentarnem postopku že sprememba Zakona o volilni in referendumski kampanji, kjer si bo Vlada izborila več davkoplačevalskega denarja za svojo kampanjo na referendumih, na katerih želi premagati tiste, ki ji te davke plačujejo.2.

Ustavno sodišče je za torek, 15.2.1011, sklicalo javno obravnavo zahteve Državnega Zbora o tem, če bi referendumska zavrnitev sprejete pokojninske reforme povzročila protiustavne posledice, kot trdi Vlada RS. Čeprav sta uradna udeleženca v tem postopku le Državni zbor in ZSSS, se je ustavno sodišče odločilo, da na javno obravnavo povabi tudi Vlado RS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter vsakemu od teh štirih vabljenih dodeli pravico, da poda svoje argumente v 15-tih minutah. To seveda pomeni, da bodo nasprotniki referenduma imeli na razpolago 45 minut, predlagatelji pa 15 minut nastopa pred ustavnimi sodniki in mediji. Ustavno sodišče smo obvestili, da se nam to ne zdi enakopravna obravnava predlagateljev in nasprotnikov referenduma oz. udeležencev javne obravnave, vendar so nas v odgovoru poučili, da je neobičajno, da bi jih mi poučevali o tem, kako naj vodijo postopek. Kdaj bo znan odločite Ustavnega sodišča o tem, če bo dovolilo ljudem, da odločijo o nepravični pokojninski reformi, še ni znano. V ZSSS je dogovorjeno, da bomo v primeru, če Ustavno sodišče ne bo dovolilo odločanja ljudem in prepovedalo referendum, še isti dan, ko bo sporočena takšna odločitev, sklicali izredno sejo predsedstva ZSSS, kjer bomo sprejeli odločitve o aktivnostih, ki jih bomo izvajali za dosego cilja, da bodo v Sloveniji oblast spet imeli ljudje. Tako namreč piše v slovenski ustavi.

Prilagamo vam prispevka dveh doktorjev pravnih znanosti (dr.Letnar-Černič, dr. Bugarič) o tem vprašanju. Eden izmed njiju (dr. Bugarič) bo tudi v sestavi naše ekipe, ki bo ustavnemu sodišču predstavila argumente za izvedbo referenduma.Milan Utroša

sekretar ZSSS

Ni komentarjev:

Objavite komentar