četrtek, 26. maj 2011

Vroča referendumska kampanja

Ljubljana, 26.5.2011


Referendumska kampanja o ZPIZ-2 je v polnem teku. Vlada in podporniki pokojninske reforme se poslužujejo različnih metod, najnovejša je ta, da je za pokojninsko reformo kriva kontracepcijska tabletka.NA TEJ POVEZAVI si lahko preberete protest proti degradaciji in kriminalizaciji žensk v vladni kampanji za pokojninsko reformo, ki je bila danes s strani uglednih posameznic, posameznikov in nevladnih organizacij poslana na naslov predsednika Vlade RS.

Spodaj si lahko preberete izsek iz pisma:Vladni spot v okviru kampanje za podporo pokojninski reformi gradi svoje sporočilo na stereotipni predstavi o neinteligentni in pomanjkljivo oblečeni ženski. Ta temelji na zakoreninjenih predsodkih o manjvrednosti žensk, kar je seksizem brez primere. Vladni letak pa nas celo uči, da je temeljni problem manjše rodnosti v Sloveniji uporaba kontracepcijske tabletke. V začetni verziji se je namreč besedilo letaka začelo z ugotovitvijo, da je kontracepcijska tabletka povzročila upad rojstev, zato je pokojninska reforma nujna. Takšna trditev pomeni neposreden napad na spolne in reproduktivne pravice žensk, celotno odgovornost za stanje, ki je pripeljalo do potrebe po pokojninski reformi, prelaga na ženske in spominja na čase, ko so ženske zaradi vedenja o kontracepciji ter boja za nadzor nad lastnim telesom in življenjem preganjali in sežigali kot čarovnice. V času demokratične Slovenije je izjava primerljiva edino še s strategijo za dvig rodnosti ministra Drobniča.


Zato opozarjamo, da so sporočila, ki jih vlada ponuja v okviru kampanje za pokojninsko reformo, povsem nedopustna. Dosedanji propagandni materiali temeljijo na degradaciji in ženske postavljajo v položaj dežurnih krivcev za slabo stanje države. Z vsakim propagandnim materialom, ki ga vlada pošlje v javnost, je to sporočilo bolj očitno. Država in vlada sta dolžni dajati zgled o tem, kako ščititi človekove pravice žensk, ne pa zlorabljati predsodkov o ženskah v namene kampanje.


Na isti povezavi boste našli tudi originalni vladni letak za pokojninsko reformo, kjer je na vprašanje, ZAKAJ POTREBUJEMO NOV POKOJNINSKI ZAKON, dan naslednji odgovor: »VSEGA JE KRIVA KONTRACEPCIJSKA TABLETKA«.


Vlada RS in njeni podporniki govorijo, da se je proti demagogiji težko boriti. Popolnoma jo razumemo.Protestu se lahko aktivno pridružite in s svojim podpisom podprete zahteve na: http://www.ipetitions.com/petition/protest_proti_degradaciji_in_kriminalizaciji_zensk/

1 komentar:

  1. Kako razumeti stavek iz vladnega letaka: „Vsega je kriva kontracepcijska tabletka“? Obstajata dve temeljni možnosti.
    1. Kot implikacijo – po mojem mnenju grozljive možnosti – ponovne vzpostavitve prisilnega sistema reprodukcije, tako da ženskam z zakonom odvzamemo pravico do upravljanja s svojim telesom. I. Vovk je na strani iskreni.net „neločljivo“ povezal ljubezen in produkcijo otrok. Govori o „daru“, vendar pa poveže darovanje svojega telesa v spolnosti z „darovanjem življenja“ otroka. V nasprotju z zapisanim pa je očitno, da gre za dva darova, o katerih ženske in moški trenutno lahko odločajo posebej. Dar vedno predpostavlja zavestno in prostovoljno dejanje, v tem primeru očitno dve darovanji. Avtor svoje razmišljanje o tem, da je ženska ljubezen do moškega brez rojstva otroka nezadostna, izpelje v nasprotovanje novemu Družinskemu zakoniku.
    2. Letak je mogoče razumeti tudi v pozitivnem smislu kot ironično izjavo, ki poveže civilizacijski dosežek, tj. kontracepcijsko tabletko, s spremenjeno situacijo, v kateri živimo. V Sloveniji očitno živimo dlje, kot smo živeli včasih. Živimo bolje in bolj svobodno – odločamo se mdr. o darovanju sebe kot osebe iz duha in telesa ljubezenskemu partnerju in darovanju življenja svojemu otroku – v družbi kot celoti, zato pa so potrebne tudi spremembe v financiranju medgeneracijske solidarnosti, torej pokojnin. Na nek način „pozitivni kritiki“ vladne kampanije sta odgovora v protestu http://www.ipetitions.com/petition/protest_proti_degradaciji_in_kriminalizaciji_zensk/ in celo na strani t. i. desnih strank, npr. stališče Ženskega odbora SDS (http://www.sds.si/news/9086), ki oba ostro zavračata ukinjanje kontracepcijske tabletke. Kot pravijo: „ali želi vlada slovenskim ženskam sporočiti, da so sredi 21. stoletja primerne le za rojevanje otrok in, da spadajo le za štedilnik, da imajo samo moški pravico do kariere in prostega časa ter odločanja o tem, kaj bodo počeli v življenju?” Tega pa vladna stališča npr. glede Družinskega zakonika seveda ne sporočajo, saj pravic partnerskih zvez ne pogojujejo s produkcijo otrok, to pa pomeni, da je to, drugo branje letaka pravilno, namreč: „Imejmo pokojninski sistem, ki je enako dober kot sistem življenja, ki ga parom omogoča kontracepcijska tabletka!“
    Aleš Vaupotič, Ljubljana

    OdgovoriIzbriši