torek, 10. julij 2012

Je proračun nad pravicami ljudi in ustavnim redom?


Ljubljana, 10.7.2012Prejšnji teden je ZSSS na Ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti določb dveh zakonov, Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) in Zakona o dopolnitvah  Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012.

Zahteva za presojo ustavnosti pri prvem zakonu je podana zoper določbo 143. člena ZUJF. Prepričani smo namreč, da omenjena določba, ki se nanaša na določanje višine pokojnine in na letni dodatek za upokojence za leto 2012, ni skladna z določbami Ustave RS. Način, kako je zakonodajalec uredil določitev višine pokojnin, katere izplačilo zagotavlja proračun RS, je po našem prepričanju v nasprotju z načelom prepovedi diskriminacije, v nasprotju z načelom zaupanja v pravno državo in v nasprotju s prepovedjo povratne veljave zakona.

Gre za pokojnine bivših delavcev policije, pokojnin zaposlenih v zavodih za prestajanje zapornih kazni, upokojencev, ki so bili v času aktivnega dela prejemniki nagrad Prešernovega sklada, Borštnikovega prstana, Badjurove, Jakopičeve, Sovretove nagrade, Bloudkove nagrade ali vrhunski športniki, ki so za svoje športne dosežke na evropski in svetovni ravni bili prejemniki medalj. Tudi uživalci vojaških pokojnin ter zavarovanci oziroma njihovi družinski člani, ki imajo priznan status aktivnega borca – udeleženca NOB so z določbo 143. člena  ZUJF po našem prepričanju postavljeni v neenakopraven položaj in pred zakonom niso obravnavani enako kot ostali prejemniki pokojnin, katerihizplačilo zagotavlja proračun RS. Čeprav gre v teh primerih za osebe, ki večinoma, žal, niso naši člani, se s temi postopki borimo tudi za njihove pravice.

Tudi dejstvo, da upokojenci, ki prejemajo mesečno pokojnino višjo od 622 evrov, v letu 2012 ne prejmejo letnega dodatka, je po našem prepričanju v nasprotju z Ustavo RS. Nepriznavanje letnega dodatka za leto 2012 tej kategoriji upokojencev po našem prepričanju pomeni nedopusten poseg v že zapadlo individualno pravico vsakega upokojenca posebej in pomeni neenakopravno obravnavanje upokojencev. In to kljub dejstvu, da pravica vseh upokojencev do letnega dodatka, ne glede na višino pokojnine, temelji na isti pravni podlagi in zapade v plačilo na isti datum. Letni dodatek za upokojence za leto 2012 je zapadel v plačilo konec maja 2012, ZUJF pa je bil sprejet in pričel veljati v mesecu juniju 2012. Retroaktivna veljava je tako tukaj očitna, kar pa seveda pomeni, po našem trdnem prepričanju, nasprotje z določbami Ustave RS.Da je sklicevanje na stanje finančnih sredstev v proračunu RS (in nesklicevanje na netransparentno porabo/upravljanje državnega premoženja, neučinkovito delovanje pravne države, dovoljevanje tajkunskih prevzemov, …!!!) postal najpogostejši izgovor politike za poseganje v pravice ljudi ter razlog za kršenje temeljnih ustavni načel, kaže tudi dejstvo, da je bil v parlamentu sprejet Zakon o dopolnitvah  Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012. Ta zakon je med drugim posegel na področje izplačila regresa za redni letni dopust za leto 2012 v nefinančnih ter finančnih družbah, v katerih je država ali občina neposredno ali posredno več kot 25 % lastnik premoženja. Z drugimi besedami povedano: neposredno je posegel v kolektivne pogodbe, spremenil dogovor socialnih partnerjev glede višine regresa za letni dopust, v celoti omejil socialni dialog pri določanju višine regresa in zakonski minimum višine postavil kot zakonski maksimum višine regresa za letni dopust. Tovrstno dejanje pa je v direktnem nasprotju z mednarodnimi akti, zlasti v nasprotju s konvencijami Mednarodne organizacije dela, k spoštovanju katerih je Slovenija zavezana.Skratka, občutek je, da je stanje v proračunu nad uveljavljenimi in mednarodno priznanimi pravnimi načeli, ustavnim redom Republike Slovenije, nad ekonomskimi in socialnimi pravicami delavcev/ljudi, spoštovanjem zakonodaje, dosežki socialnega dialoga,… Občutek je, da človeka in njegovo pravico vse bolj zamenjuje številka. Številka, ki jo imenujemo proračunska postavka.

V ZSSS se s takšno usmeritvijo nikakor ne moremo strinjati. Zato bomo pri zaščiti pravic delavcev, upokojencev, mladih in njihovega položaja v družbi uporabili vsa razpoložljiva pravna in sindikalna sredstva. Pri uporabi slednjih pa poleg vas, članov naših sindikatov, potrebujemo tudi upokojence, mlade in druge družbene skupine, za katerih pravice se borimo, čeprav niso člani sindikatov!Andrej Zorko, izvršni sekretar za pravno področje v ZSSS

Ni komentarjev:

Objavite komentar