četrtek, 27. avgust 2009

ZA SOLIDARNOST !

Humanitarni delavci ugotavljajo in opozarjajo, da so socialne stiske ljudi vse večje. Po besedah Jožefa Kociperja, generalnega tajnika Škofijske Karitas Murska Sobota je veliko neplačevanja položnic in posledično odklopov električne energije. Časopis Večer je pred kratkim poročal, da se je 13. junija v bližini Puconcev 43-letna ženska pred očmi svojih otrok polila z bencinom in zažgala; domnevno so jo k dejanju napeljali pritiski, ki naj bi jih bili nad njo in njeno družino izvajali predstavniki ene od bank iz verige Raiffeisen in njihovi sumljivi posredniki. Narašča število primerov družinskega nasilja - policisti novomeške PU so na primer v prvem polletju v 43 primerih izrekli ukrep prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi, v lanskem letu je bilo takih primerov skupaj 38.


Vse to so dejstva, stara največ nekaj tednov. Dejstva, ki so v posmeh drugemu členu ustave RS, ki pravi da je »Slovenija pravna in socialna država«. Kako recimo razložiti, da je Slovenija pravna država, če je po pridobljenih podatkih Davčne uprave RS stanje dolga iz naslova prispevkov za socialno varnost na dan 30.6. 2009 160.671.684€? Tako je, delodajalci dolgujejo za nekaj več kot 160 milijonov € neplačanih socialnih prispevkov. Kako razložiti brezposelnemu delavcu, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje pristal zaradi stečaja njegovega podjetja, da je Slovenija »socialna« država, če on dobiva 400 € denarnega nadomestila, medtem ko bivši (beri: neizvoljeni) poslanci dobivajo po nekaj tisoč evrov poslanskega nadomestila ali pa bivši predsedniki uprav po milijon evrov »nagrade«?

Zagotovo je nekaj hudo narobe z konkretnim pojmovanjem »socialne države« če imamo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve zapisano, da je temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države usklajen gospodarski in socialni razvoj. Pri omembi tega stavka namreč kaj hitro vsi spomnimo tistega grafa izpred dveh let in strmo naraščajoče krivulje neto čistih dobičkov v deležu BDP, ki se je v neki točki križala z strmo padajočo krivuljo bruto plač in prejemkov v deležu BDP-ja. Ni kaj, res usklajen gospodarski in socialni razvoj….

Bistvo je naslednje: socialna država ni samoumeven javni projekt. Daleč od tega. Socialna država je nikoli dokončan projekt, za katerega se je potrebno boriti prav vsak dan. Pri čemer je dolžnost države jasna in nedvoumna; zagotoviti ustrezno kakovost življenja njenih prebivalcev, poskrbeti za učinkovito varnostno mrežo za tiste, ki se znajdejo v neugodnih življenjskih razmerah in pa urediti ustrezen pravni okvir, ki bo omogočal polno uresničitev socialnih pravic posameznika in posameznice. Tukaj so seveda še delodajalci, ki imajo odgovornost poskrbeti za kakovostno delovno okolje delavcem, takšno okolje, ki bo razumelo delavce kot osebe z vsakodnevnimi potrebami in ne zgolj kot stroje za proizvodnjo profita, kot »delovno silo«.

Ali se država in delodajalci zavedajo te odgovornosti? Ali kažejo to zavedanje skozi dejanja? Prav ta vprašanja so nas spodbudila, da tudi skozi ta spletni prostor čim bolj realno prikazujemo aktualno stanje socialne države v Sloveniji ter sproti opozarjamo na njene črne točke. Ker pa smo socialna država ljudje, vabimo celotno javnost, da se nam pridruži v boju za boljši, solidarnejši jutri! Tukaj in zdaj!

Ekipa ZASOLIDARNOST

Ni komentarjev:

Objavite komentar