petek, 02. oktober 2009

MODERNIZACIJA POKOJNINSKEGA SISTEMA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Spremembe v odnosu družbe, zaposlenih ter delodajalcev bo morala spremljati prilagoditev delovnega okolja in pogojev dela hitrim spremembam v tehnološkem in organizacijskem smislu, saj so se z doseganjem daljše življenjske dobe psihofizične sposobnosti prebivalstva bistveno spremenile in se ohranjajo v poznejša leta. Kvalitetna in primerna delovna mesta za starejše zaposlene bodo v prihodnje odražala zlasti dolgoletne izkušnje starejših zaposlenih, njihove razvite socialne mreže ter druge kompetence, izhajajoče iz delovnih izkušenj, ki so nepogrešljive in ki pozitivno vplivajo na konkurenčnost organizacij. Takšno delovno okolje pa je mogoče ustvariti le s sočasno promocijo zdravstvenega varstva, prilagodljivostjo delovnega mesta, fleksibilnih oblik delovnega časa, s prerazporeditvijo in zagotavljanjem kariernega razvoja ter omogočanjem nadaljnjega usposabljanja in vseživljenjskega učenja.


Te besede si lahko preberemo v dokumentu modernizacija pokojninskega sistema v republiki Sloveniji varna starost za vse generacije (MDDSZ). Ker sem prepričan, da bo ta dokument sprožil zelo široko javno razpravo, se bom na tem mestu osredotočil na naslednji predlog, katerega lahko prav tako preberemo v istem tekstu in sicer da se kot polno upokojitveno starost določi 65 let za oba spola.

Naredimo poskus – združimo zgornji citat z dotičnim predlogom. Kaj je s kvalitetnimi in primernimi delovnimi mesti? Kakšna je zdravstvena kondicija zaposlenih? Kako se uporabljajo izkušnje zaposlenih? Pa poglejmo odgovore.Ni komentarjev:

Objavite komentar