ponedeljek, 27. september 2010

POKOJNINSKA REFORMA 2.DEL

POKOJNINE PO NOVEM ALI UMIRANJE NA OBROKE


Pri pregledu nove pokojninske zakonodaje ugotavljamo, da vlada pristopa k spremembam z izključno enim samim ciljem in ta je zmanjšati stroške proračuna. Upokojenci in bodoči upokojenci zaradi negospodarnih ukrepov vlade postajajo breme. Kaj reforma pomeni za posameznika vlade niti najmanj ne zanima!!!!

Na kakšen način bodo prizadeti zaposleni, bodoči upokojenci?

POKOJNINSKA OSNOVA

Pokojninska osnova je ključna pri odmeri starostne pokojnine. Po novem zakonu se pri izračunu pokojninske osnove upoštevajo mesečna povprečja osnov za posamezno leto zavarovanja, od katerih so bili plačani prispevki. Bistvena sprememba pri določitvi pokojninske osnove glede na sedanji zakon je v tem, da sedanji zakon v primeru bolniške odsotnosti ne znižuje pokojninske osnove, saj se le-ta odmerja od mesečnega povprečja plač, novi predlog zakona pa jo v teh primerih znižuje.

Za izračun pokojnine je potrebno pokojninsko osnovo pomnožiti z odmerno stopnjo. Ta se, po sedanjem zakonu, od leta 1999 stalno znižuje, in sicer iz 85 % na 72,5 %. Novi predlog zakona predvideva fiksno odmerno stopnjo v višini 80 %, za vsako nadaljnje leto dela pa dodatno še 2,0 %. Predlog novega zakona prinaša tudi nova prehodna obdobja, ki pa so kot je očitno le pesek v oči delavcem, ki se bodo upokojevali do leta 2024. Kljub novemu predlogu zakona se še naprej znižuje pokojninska osnova in s tem tudi pokojnine. Sicer ne zaradi odmernega odstotka temveč zaradi podaljševanja obdobja za izračun pokojninske osnove. Vlada nam zaradi višje odmerne stopnje 80 % razlaga da bomo na boljšem. Pa bomo res? NE, NE BOMO! Od pokojninske osnove iz kateri koli zaporednih najbolj ugodnih 34 let se nam pokojninska osnova zmanjšuje do 20 %. Torej delali bomo tri leta dlje, izračuni pokojnin pa kažejo, da se bodo v povprečju le-te zmanjšale.

IZRAZI KOT SO ODMERNA STOPNJA, POKOJNINSKA OSNOVA ITD. BEGAJO LJUDI IN PRIDEJO ŠE KAKO PRAV POLITIKOM. NIHČE PA ODKRITO NE POVE, DA BOMO 43 LET DELALI ZA ISTE OZIROMA NIŽJE POKOJNINE KOT ČE BI DELALI 40 LET. TAKO NAM JE PAHORJEVA VLADA V SVOJEM PREDLOGU ZAGOTOVILA TRI BREZPLAČNA LETA DELA VEČ.

Kje nam vlada jemlje pri izračunu pokojninske osnove

1. Pri izračunu pokojninske osnove se mesečna povprečja osnov zmanjšajo za davke in prispevke. Že tukaj vlada škoduje večini zaposlenih, saj večina delavcev prejema do 70 % povprečne bruto plače v RS. Pri izračunu se namreč upošteva povprečna stopnja davkov in prispevkov v RS.


Primer: zaposleni, ki prejema minimalno plačo (z vsemi olajšavami) plača davke in prispevke po stopnji 23,5 %, tisti z 20.000 € bruto plače pa po stopnji 52,3 %. Pri izračunu pokojninske osnove se upošteva za vse enako povprečje, ki velja za dano leto v RS, npr. za leto 2009 v višini 35,37 %. Tako se pokojninska osnova in s tem tudi pokojnina delavcev z nižjimi plačami zmanjša za več, tistimi z višjimi plačami pa za manj, kar posledično pomeni, da delavec z nižjimi plačami financira višjo pokojnino direktorja kot bi mu pripadala, če bi se upoštevala njegova realna stopnja davkov in prispevkov (52,3 %).


2. Zaradi podaljšanja števila let, ki se upoštevajo za izračun pokojnine iz najboljših 18 na 34 let, se bodo zelo zmanjšale pokojninske osnove - celo do 20 %, zaradi tega pa tudi starostne pokojnine. Prav tako je dejstvo, da zaposleni ne prejemamo enakih plač v vsem obdobju zaposlenosti – samo v tem primeru se nam pokojninska osnova ne bi zmanjševala.


Primer 1: Če bi po koncu prehodnih obdobij imel moški za najboljših 18 let 595 € pokojninske osnove (cca. 789 € neto plače) oziroma odmerjeno pokojnino v višini 431 €, bi se zaradi podaljšanja števila let uporabljenih pri izračunu pokojninske osnove na 34 let njegova pokojninska osnova zmanjšala. Pokojninska osnova bi znašala le še 451 €, starostna pokojnina pa 388 €. Tako bi za podaljšanje delovne dobe za tri leta prejel za 43 € manj starostne pokojnine!!!

 
 
S podaljšanjem števila let za izračun pokojninske osnove njena pokojninska osnova znašala le še 452 € njena starostna pokojnina pa 389 €. Za več dela in pozno upokojitev bi tako ta ženska prejela 148 € manjšo pokojnino.

KAZEN ZA PREDČASNO UPOKOJITEV


V novem predlogu zakona vlada uveljavlja tudi znižanje pokojnin za vse, ki bi se predčasno upokojili. Teh bo po novem zakonu veliko, saj večina ljudi ne bo zmogla delati toliko časa, kot to zahteva predlog novega zakona. In zato bodo kaznovani z nižjimi pokojninami in pahnjeni v revščino.

Primer 1: moški star 58 let, ki je delal 40 let (ima 40 let pokojninske dobe) – brez prehodnih obdobij. Ta moški se ne more upokojiti pred 61-tim letom. Tudi če bi se upokojil ob dopolnitvi 60 leta in bi imel 42 let pokojninske dobe bi šel v predčasno upokojitev, zaradi česar bi se njegova pokojnina znižala.


Primer 2: moški star 62 let, ki je delal 40 let (40 let pokojninske dobe) in ima 560 € pokojninske osnove (cca. 740 € neto plače). Ta moški se lahko predčasno upokoji z znižano pokojnino pri 62 letih, 63 letih ali 64 letih. In koliko izgubi zaradi predčasne upokojitve?


Kot kažejo primeri se nikomur ne bo splačalo predčasno v pokojnino, saj se nam bodo zaradi tega drastično znižale pokojnine, ki so že tako ali tako absolutno prenizke!!!


USKLAJEVANJE POKOJNIN

Rast pokojnin že nekaj časa zaostaja za rastjo plač. Vlada je v novem predlogu predvidela spremembo usklajevanja pokojnin. Po novem se bodo pokojnine usklajevale z 60 % rasti plač v RS in z 40 % rasti inflacije, kar bo ponovno negativno vplivalo na pokojnine, ki bodo še naprej zaostajale za rastjo plač. V obdobju 2000-2009 so se namreč plače v RS povečale za 71,6 %, pokojnine so se v istem obdobju povečale za 54,9 %, po sedanjem predlogu vlade in novem načinu usklajevanja pa naj bi se povečale za 68,4 %. Zaradi takega načina usklajevanja se bodo pokojnine povečevale počasneje kot plače in razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo se bo še naprej zniževalo.

Vse te spremembe bodo po vladnih izračunih prinesle velike prihranke; vendar proračunu in ne delavcem, ki bodo za nižje pokojnine delali dlje in prav tako ne upokojencem, katerih 62 % prejema pokojnino do 600 €, kar seveda ne omogoča lepe in varne starosti!!!

ZAČASNO ZNIŽANJE PRISPEVNE STOPNJE ZA DELODAJALCE IN PARODIJA SOCIALNE DRŽAVE

V Sloveniji smo nekoč, tako kot povsod v Evropi, delodajalci in delojemalci plačevali prispevke za socialno varnost po enaki stopnji. Vendar pri nas od leta 1996 temu ni več tako. Vlada je »začasno znižala« prispevne stopnje delodajalcem za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz 15,5 % v letu 1995 najprej na 11,07 % v letu 1996 ter nato v letu 1997 na 8,85 %. Da je to znižanje prineslo delodajalcem ogromne prihranke prikazuje sledeči graf.

 
Vendar pa to znižanje niso edini »odpustki« vlade našim delodajalcem. Tudi zaradi nepobranih in odpisanih prispevkov za socialno varnost s strani države naši delodajalci »varčujejo«. Tako je bil izpad prihodkov v blagajno pokojninskega zavoda v obdobju 2004-2009 iz tega naslova kar 270,3 mio EUR.


In kje so končale te milijarde EUR, ki naj bi razbremenile gospodarstvo in ustvarile razvojno inovativno in visoko tehnološko družbo. Ozremo se lahko samo okoli sebe in vidimo popolno razslojevanje. Nekateri delavci se prehranjujejo preko rdečega križa, drugi pa se igrajo kapitaliste v brutalnem pomenu iz začetka 19. Stoletja. Predlog nove pokojninske zakonodaje pa bo še poglobil prepad. Ali hočemo tako socialno državo. Naš odgovor je odločen NE, zato se uprimo nadaljnjemu socialnemu razslojevanju in na referendumu pokažimo, da smo proti takšni pokojninski reformi in proti izkoriščanju večine s strani manjšine.

Ni komentarjev:

Objavite komentar