sreda, 28. april 2010

POGOJI ZA PRIDOBITEV OSEBNEGA DELOVNEGA DOVOLJENJA ZA DELAVCE MIGRANTE!

Prejšnji teden smo pridobili nova dejstva glede pridobitve osebnega delovnega dovoljenja za delavce migrante, katere prosim nujno uporabite pri svetovanju delavcem migrantom.


Če gremo po vrsti:


Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS,št. 76/07) v 5. in 6. točki prvega odstavka 10. b člena določa, da za osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let lahko zaprosi:

- tujec z najmanj poklicno izobrazbo, ki je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovem pravnem predniku

- delovni migrant, ki je bil zadnji dve leti pred vložitvijo vloge neprekinjeno zaposlen pri istem delodajalcu ali njegovem pravnem predniku.Vendar pa se je Zakonodajno pravna služba Državnega zbora RS postavila na stališče, da je potrebno določbi tolmačiti v korist tujca in sicer na naslednji način. 


Tujec z najmanj poklicno izobrazbo in delovni migrant izpolnjujeta pogoje za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja z veljavnostjo treh let že po preteku veljavnosti dovoljenja za zaposlitev, ki je bilo izdano za čas enega leta in podaljšano še za eno leto, ne glede na dejansko trajanje zaposlitve.«


Primer:

Tuji delavec je imel izdano delovno dovoljenje za zaposlitev za 1 leto. Isti delodajalec (ali pravni naslednik) je za istega tujca podaljšal delovno dovoljenje še za 1 leto. Tuji delavec lahko že pred iztekom drugega podaljšanega dovoljenja za zaposlitev zaprosi za osebno delovno dovoljenje (npr. če podjetje gre v stečaj…….), ker je v tolmačenju tudi zapisano (ne glede na dejansko trajanje zaposlitve).


Konkreten primer:

delavec migrant z najmanj poklicno izobrazbo, ki dela v podjetju X neprekinjeno 15 mesecev, in za katerega je delodajalec oddal že drugo vlogo za dovoljenje za zaposlitev, naj nemudoma odda vlogo za osebno delovno dovoljenje!


V praksi izgleda, da največ težav povzroča termin »zaposlitve«. Namen zakona je bil olajšat postopke, vendar v praksi praktično nikoli z dnem izdaje delovnega dovoljenja še ni izdano dovoljenje za bivanje in posledično se tudi z istim dnem ne realizira prijava zaposlitve. Zato je tolmačenje dejansko potrebno razumeti širše in v korist tujca.


Pravna služba Zavoda RS za zaposlovanje poudarja, da je seveda odvisno od posamezne situacije in v kolikor so ljudje v dvomu, naj se enostavno obrnejo na Službo ZRSZ za zaposlovanje tujcev – Dunajska 20, Ljubljana. Telefon: 01 300 49 40 oziroma na telefonskih številkah svetovalcev, ki so objavljene na odzivniku.


Prosim, da to informacijo razširite naprej po svojih informacijskih kanalih! Dejstvo je namreč, da lahko s to informacijo še kako pomagamo delavcem migrantom!

Hvala!

Ni komentarjev:

Objavite komentar