četrtek, 20. november 2014

Ali minister za finance ni prebral temeljnega dokumenta o delovanju Evropske unije?


Ljubljana, 20. 11. 2014

 

Sporočilo javnosti

 

Ali minister za finance ni prebral temeljnega dokumenta o delovanju Evropske unije?

Ali pa se želi v svoji varčevalni ihti skriti za prividom domnevnih Bruseljskih zahtev?

 

Spoštovana javnost,

včeraj smo v medijih prebrali naslednjo izjavo ministra za finance dr. Dušana Mramorja, ki se navezuje na »izpolnjevanje zavez Evropski komisiji in doseganja zmanjšanja primanjkljaja pod tri odstotke BDP-ja«:

»Če nam to ne uspe, zelo verjetno sledijo ukrepi Evropske komisije, dodatne zahteve in med temi zahtevami so lahko tudi take po znižanju plač, na kar bi lahko vlada odgovorila le tako, da sprejme zakon o znižanju plač," je dodal finančni minister«

 

Očitno dr. Dušan Mramor zadnje čase ni vzel v roke temeljni dokument delovanja EU - to je Temeljna Pogodba o Delovanju Evropske Unije (TPEU)

Peti odstavek 153. člena namreč eksplicitno določa, da plačna politika ni v pristojnosti Evropske unije. Zato tudi iz te smeri ne sme biti nikakršnega govora o »zahtevah po znižanju plač« v Sloveniji.

 

Na to dejstvo je že kar nekajkrat opozorila tudi Evropska konfederacija sindikatov (ETUC).

 

V zaključni izjavi Odbora ETUC za koordinacijo kolektivnih pogajanj (junij 2013) je zapisano naslednje:

 

Decisions on how to organise collective bargaining and wage setting is a national competence, falling within the social partners’ autonomy and sovereignty. The collective bargaining systems differ according to national industrial relations and traditions. Article 153 5 of the Treaty establishes that the issue of pay is outside the scope of EU competences. This should be taken into account by the EU institutions and the national governments.

 

SLO: Odločitve o organizaciji kolektivnih pogajanj in postavitvi plač je v nacionalnih kompetencah, in pade znotraj avtonomnosti in suverenosti socialnih partnerjev. Sistem kolektivnih pogodb se razlikuje glede na nacionalne industrijske odnose in tradicijo. Člen 153 / 5 TPEU vzpostavlja, da je področje plačila izven dosega EU kompetenc. To morajo vzeti v obzir tako EU institucije kot nacionalne vlade.

 

ETUC spominja EU na člen 153 /5 tudi v izjavi, kjer protestira o sistemskih napadih na minimalno plačo v Sloveniji;

 

We protest against this clear and irresponsible interference by EU institutions in national wage setting systems. The limits of EU rights in the field of wages must be respected. The EU has no competence to intervene in wages (article 153-5); its competence to issue wage recommendations through broad economic guidelines is limited to just that, recommendations. There should be no pressure whatsoever on national wage setting systems and more particularly on minimum wages«.

 

SLO: Protestiramo proti očitnemu in neodgovornemu vmešavanju EU institucij v nacionalne sisteme urejanja plačnega sistema. Spoštovane morajo biti meje EU na področju plač. EU nima nobenih pooblastil za intervencijo v plače (člen 153/5); pooblastilo EU je da izdaja priporočila na področju plač preko širokih ekonomskih smernic in limitiranih zgolj na to, torej priporočila. Ne sme biti nikakršnega pritiska na nacionalni sistem plač in še posebej na minimalno plačo.

 

Ali minister za finance torej ni prebral temeljnega dokumenta o delovanju Evropske unije?

Ali se želi v svoji varčevalni ihti skriti za prividom Bruseljskih zahtev?

Ali pa celo po tihem pričakuje, da se bo Evropska komisija pač požvižgala na temeljni dokument o delovanju Evropske unije, zato da bi mu dala alibi za zniževanje plač?

In seveda – kaj to pove o odnosu vrha države do vseh nas?

Vprašanja so retorična. Odgovori so na žalost na dlani.

 

Mag. Dušan Semolič, l.r.

Predsednik ZSSS

Ni komentarjev:

Objavite komentar