sreda, 12. maj 2010

PREDLOGI ZSSS GLEDE POGOJEV ZA UPOKOJITEV

Ljubljana, 12.5.2010Na Vlado RS smo danes posredovali predloge Zveze svobodnih sindikatov Slovenije glede pogojev za upokojitev, ki so jih podprle tudi ostale sindikalne centrale.

Naši predlogi so:1. Minimalna upokojitvena starost 60 let ob dopolnjeni pokojninski dobi 40 let (moški) oziroma 38 let (ženske) – brez odbitkov oz. malusov:

• 8-letno prehodno obdobje.

2. Olajšave na minimalno upokojitveno starost možne izključno na račun materinstva.

3. Odmera pokojninske osnove na podlagi 24-letnega obdobja:

• upošteva se 24 najugodnejših let (zaporednost najugodnejših let ni več pogoj!) z uveljavitvijo koeficientov iz vladnega predloga,

• 12-letno prehodno obdobje.

4. Odložitev datuma upokojitve po izpolnjenih minimalnih upokojitvenih pogojih se spodbuja na naslednje načine:

• bonusi za delavce v višini najmanj 20 % starostne pokojnine, ki se izplačuje ob plači – najdlje do 65. leta starosti (začasni bonusi),

• bonus v višini 0,5 % višje odmere pokojnine od pokojninske osnove za vsak mesec podaljšanja zavarovanja po izpolnitvi pogojev za upokojitev iz 1. točke do 65. leta starosti (trajni bonusi). Ta bonus se uveljavi ob upokojitvi.

• bonusi za delodajalce v višini 50 % prispevne stopnje delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delavce, ki so že izpolnili upokojitvene pogoje in ostali na delu,

• odprava malusov.

5. Zavarovanec bi pridobil starostno pokojnino pri 65. letih starosti (moški) oz. 63. letih starosti (ženska) z minimalno zavarovalno dobo 15 let oziroma pri 63 let starosti (moški) in 61 let starosti (ženske) in 20 let pokojninske dobe. V primeru, da zavarovanci podaljšajo zavarovanje tudi po izpolnitvi tega pogoja, je zavarovanec upravičen do bonusov iz 4. tč. do 65. leta starosti.

6. Podani predlogi se nanašajo zgolj na pogoje za upokojitev. Glede ostalih predlogov ministrstva, ki so razvidni iz predloga ZPIZ-2, se bomo opredelili ob njihovi obravnavi.

7. Določi se naj izjema za tiste delavke oz. delavce, ki so se zaposlili pred 20 letom starosti tako, da se bo to dejstvo upoštevalo in se jih ne bo postavljalo v neugodnejši položaj.Andrej Zorko,

izvršni sekretar za pravno področje

Ni komentarjev:

Objavite komentar