sreda, 27. oktober 2010

BOJ ZA DELAVSKE PRAVICE NI NIKOLI KONČAN

ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE NAPOVEDUJE NADALJNJE AKTIVNOSTI PROTI KONČNI UVELJAVITVI ZAKONA O MALEM DELU

Državni zbor je včeraj z 39 glasovi za in 32 glasovi proti sprejel zakon o malem delu. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) odločno obsoja to dejanje Državnega zbora, saj je predlog Zakona o malem delu nič drugega kot trojanski konj razbijanja delavskih pravic pod pretvezo urejanja študentskega dela. Prav zato je ZSSS odločena uporabiti prav vsa razpoložljiva legalna in legitimna sredstva, da se ta protidelavski zakon ne bo uveljavljen.

ZSSS že kar nekaj časa intenzivno javno opozarja na izjemno negativne posledice, ki jih s seboj prinaša institut malega dela.

Malo delo prinaša zelo okrnjene pravice iz dela. Ali kakor je napisano v samem predlogu zakona: »Malo delo ne predvideva drugih stroškov dela, ki bremenijo delovno razmerje kot npr. odpravnine, prevoz na delo, letni dopust ipd.« Nadalje - primerjava zavarovalnih dob, med delavcem, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas (za 1 leto) s skrajšanim delovnim časom (t.j. 60 ur na mesec) in delavcem, ki v enakem obdobju opravi enako število ur v skladu z zakonom o malem delu pokaže da se prvemu - delavcu (s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi) v zavarovalno dobo všteje 4,14 meseca v enem letu, delavcu, ki opravi enako delo po malem delu pa le 2,8 meseca v enem letu. Nadalje – malo delo bo zelo podvrženo zlorabam, recimo v obliki veriženja, tj. posojanja napotnic drugim. Nadalje - malo delo ni odskočna deska za redno zaposlitev, temveč »zgolj« element razbijanja rednih delovnih razmerij, kar nam kažejo primeri iz tujine. Nadalje - malo delo je bazen »zaposlenih revnih«. Še več; »zaposlenih revnih« dodatno osiromašenih za večji del pravic iz rednega delovnega razmerja.Zaradi vseh teh razlogov bomo predstavniki delojemalcev v Državnem svetu vložili predlog za odložilni veto na Zakon o malem delu.

ZSSS se prav tako pridružuje aktivnosti zbiranja 2.500 podpisov potrebnih za razpis za naknadni zakonodajni referendum, ki se je pričela z današnjim dnem v organizaciji Študentske organizacije Slovenije.Zahtevamo več rednih in kakovostnih zaposlitev in ne več prekernih in nekakovostnih zaposlitev!

S spoštovanjem,

Mag. Dušan Semolič

Predsednik ZSSS

Ni komentarjev:

Objavite komentar